Speaker 1

farid lahouti

editor

دو سال تجربه ی تدوین حرفه ای فعالیت در زمینه فرانت اند وب کسب امتیاز و مدرک رویداد پازل دی دانشگاه هاروارد (NODET)دانش آموز سمپاد  C, JavaScriot, Python مسلط به زبان های

دو سال تجربه ی تدوین حرفه ای
فعالیت در زمینه فرانت اند وب
کسب امتیاز و مدرک رویداد پازل دی دانشگاه هاروارد
(NODET)دانش آموز سمپاد
 C, JavaScriot, Python مسلط به زبان های