Speaker 1

Dina Abdollahi Guilani

Photographer

دانشجوی رشته زیست سلولی مولکولی دانشگاه گیلان سه سال تجربه ی عکاسی حرفه ای  (CS50) دارای مدرک علوم کامپیوتر دانشگاه هاروارد TEDx شرکت کننده ی دو دوره ی C, Python مسلط به زبان های فعالیت در زمینه ی فوتوشاپ

دانشجوی رشته زیست سلولی مولکولی دانشگاه گیلان
سه سال تجربه ی عکاسی حرفه ای
 (CS50) دارای مدرک علوم کامپیوتر دانشگاه هاروارد
TEDx شرکت کننده ی دو دوره ی
C, Python مسلط به زبان های
فعالیت در زمینه ی فوتوشاپ