یک مشت فولادی درواقع پنج انگشت خیلی قویه!

  • m.shoresh77@gmail.com
در دوره هایی مثل CS50x Rasht یکی از تعیین کننده ترین عوامل برای به دست آمدن نتیجه ای که مایه رضایت مخاطب و افتخار کارگزار باشد نیروی انسانیست. تک تک افراد حاضر در تیم ما دارنده برحق جایگاه خود هستند و به واسطه توانایی هایی که از خود نشان داده اند راه خود را به درون هسته تیم ما باز کرده اند. شماری از نیروهایی که در این دوره با ما همکاری دارند صدرنشین های دوره قبلی ما از نظر امتیاز اخذ شده در دوره، توانایی و استعداد هستند همانطور که در طول دوره های آتی نیز استعداد های جدید از نگاه ما پنهان نخواهند ماند. تیم CS50x Rasht متخصصند، کارآمدند و از نظر عملکرد حرفه ای مایه مباهات ما هستند و درکنار تمام اینها دوستان یکدیگر و شرکت کنندگان هستند و خواهند بود.

.با هم در کنار هم بی نظیریم

یکی از مهم ترین ویژگی های تیم ما اینه که از فارغ التحصیل های دوره های قبلیمون توی تیم استفاده میکنیم! افرادی که کنار خودمون رشد میکنن و حرفه ای میشن و در نهایت با توجه به مهارتی که دارن ازشون توی تیم استفاده میشه