شیوه متفاوت آموزش

  • m.shoresh77@gmail.com
این دوره به دلیل شیوه تدریس خاص و متفاوت آن، رویداد ها و اتفاقات زیرمجموعه آن در دنیا شناخته شده است. اتفاقات جذاب و هیجان انگیز که همگی در قالب یک روند آموزشی رخ می دهند، دوره سی‌اس‌فیفتی دانشگاه هاروارد را به‌یکی از پرطرفدارترین دوره های تخصصی برنامه‌ نویسی دنیا تبدیل کرده است.