مدرس دوره

  • m.shoresh77@gmail.com
عارف توسلی مدیر و مدرس دوره ی سی اس فیفتی رشت کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای و کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر و امام خمینیه که بعد از پشت سر گذاشتن دوره های لازم و دریافت مدرک مدرسین سی اس فیفتی به عنوان مدرس ارشد این دوره فعالیت میکنه. عارف بیش از ۷ ساله که مشغول تدریس برنامه نویسیه و امسال هم به عنوان سخنران همایش جهانی هوش مصنوعی تو زوریخ سوئیس حضور داره. حوزه ی فعالیت حال حاضرش هم کاربرد های هوش مصنوعی توی طراحی حفاظ های مقاوم در برابر پرتو های هسته ایه.