یه دوره از دانشگاه هاروارد تو ایران !

  • m.shoresh77@gmail.com
تمام سعیمون بر اینه که همه چیز با بهترین کیفیت ممکن باشه. این دوره فقط زیر نظر دانشگاه هاروارد نیست بلکه با کیفیتی در سطح دانشگاه هاروارد برگزار میشه.