جلسات رفع اشکال

  • m.shoresh77@gmail.com
خیالتون بابت انجام تمرینات راحت باشه. تیم سی اس فیفتی رشت تا دریافت مدرک همراه شماست. ده جلسه رفع اشکال برای تمام تمرینات این دوره در نظر گرفته شده تا بیشترین لذت رو از دوره ببرید.