عکس یادگاری شرکت کنندگان دوره ی تابستان ۱۴۰۰

  • m.shoresh77@gmail.com
اینجا اولین تجربه ی ما در برگزاری دوره ی سی اس فیفتیه ! قطعا بهترین نبود ولی مهم ترین بود و از اینجا به بعد تمام تلاشمون رو برای پیشرفت تجربه ای که در طول دارید کردیم.