چه مدت طول میکشه تا مدرک بگیرم؟

  • Arshiajannatmakan
برای دریافت مدرک ارزشمند CS50 از دانشگاه هاروارد باید ۱۰ پرابلم ست را حل کرده و یک پروژه ی نهایی را ثبت کنید. شما میتوانید با برنامه ریزی درست در کمتر از سه ماه مدرک خود را دریافت کنید