معرفی

  • m.shoresh77@gmail.com
تابستان سال 1401 دوره ی سی اس فیفتی برای سومین بار در شهر رشت به صورت حضوری برگزار میشود. البته امکان شرکت در دوره به شکل آنلاین نیز فراهم شده است. CS50x Rasht با افتخار مجموعه ای وابسته به CS50x Harvard است. مدرس اصلی این دوره در هاروارد پروفسور دیوید مالن است و در دوره ی ما عارف توسلی با گذراندن جلسات و دوره های مورد نیاز این دوره را تدریس میکند. محتوای درسی دوره کاملا با دوره اصلی هاروارد مطابق است و به همت تیم CS50x Rasht برای استفاده دانشجویان ایرانی به زبان فارسی برگردانده شده است. این دوره با همکاری و همراهی موسسه میم در دو دوره با بیش از 100 شرکت کننده برگزار شده است.