مدرک هاروارد

  • m.shoresh77@gmail.com

گواهی رسمی پایان دوره از دانشگاه هاروارد

در پایان دوره و با تحویل ده سری تمرین و یک پروژه ی پایانی شما موفق به دریافت مدرک معتبر با لینک مستقیم رهگیری به سایت دانشگاه هاروارد و QR code قابل استناد خواهید شد. این مدرک تاریخ انقضا ندارد و لینک اختصاصی شما به صورت دائمی در سایت هاروارد برای رهگیری مدرک در دسترس خواهد بود. در ضمن مدرک به صورت مستقیم از سی اس فیفتی هاروارد برای شما در قالب یک ایمیل ارسال خواهد شد و سی اس فیفتی رشت دخالتی در فرآیند صدور آن ندارد.

.

نمونه مدرک دوره

.

اعتبار مدرک

نیازی به اغراق در رابطه با ارزش یک مدرک رسمی در حوزه برنامه نویسی از دومین دانشگاه معتبر جهان نیست. وجود این مدرک در رزومه شما قطعا یک امتیاز تعیین کننده برای بدست آوردن فرصت های شغلی عالی در دنیای برنامه نویسی و مهاجرت خواهد بود. همچنین با شرکت در این دوره به صورت حضوری و تحویل تمرینات و تکالیف دوره مدرک سی اس فیفتی هاروارد به صورت فیزیکی قابل پیگیری از سایت دانشگاه هاروارد همراه با هولوگرام سی اس فیفتی به شما تعلق میگیرد.