روز و زمان دقیق کلاس ؟

دوره در روز های جمعه در سالن هتل المپیک برگزار میشود. ساعت دقیق کلاس بین شرکت کنندگان دوره اشتراک زمانی گرفته میشود تا کسی به مشکل برنخورد. همچنین پخش آنلاین و فایل ضبط شده ی کلاس نیز برای تمامی شرکت کنندگان در دسترس خواهد بود.