درباره CS50X

  • m.shoresh77@gmail.com
Cs50x یک دوره آموزش مبانی علوم کامپیوتر و آشنایی با منطق و الفبای برنامه نویسی است که نخستین بار در دانشگاه های هاروارد و ییل ارائه شد و سپس با اضافه کردن امکان شرکت در دوره به صورت آنلاین در سرتاسر جهان برنامه نویسان بیشماری را پرورش داد. در طی این دوره شما با زبانهای C ، python ، SQL ، CSS ، HTML ، Java script و Scratch و همچنی  وب فریمورک flask آشنا میشوید. علاوه بر موارد ذکر شده مبانی تحلیل و سامان دهی داده را نیز در کنار ما فرا خواهید گرفت. دوره CS50 هیچ پیش نیازی ندارد و هر شخصی بدون داشتن هیچ گونه دانش قبلی در زمینه علوم کامپیوتر و برنامه نویسی میتواند از محتوای ارزشمند آن استفاده کند.