بند کفشاتو سفت کن، شاهراه برنامه نویسی از اینجا میگذره!

  • m.shoresh77@gmail.com
سی اس فیفتی دوره آموزش مبانی علوم کامپیوتر و آشنایی با منطق و الفبای برنامه نویسی است که نخستین بار در دانشگاه های هاروارد و ییل ارائه شد. با اضافه شدن امکان شرکت در دوره به صورت آنلاین در تمام جهان تعداد شرکت کنندگان این دوره در سال جاری از ۵ میلیون نفر عبور کرده. همچنین با وجود شعب رسمی این دوره در کشور های مختلف جهان مثل سی اس فیفتی رشت امکان شرکت در دوره به صورت حضوری نیز برای شما فراهم شده. دوره CS50 هیچ پیش نیازی ندارد و هر شخصی بدون داشتن هیچ گونه دانش قبلی در زمینه علوم کامپیوتر و برنامه نویسی میتواند از محتوای ارزشمند آن استفاده کند.