تمهیدات شما در زمینه برگزاری امن دوره ها در دوران کرونا چست؟

  • m.shoresh77@gmail.com
سالنی که دوره در آن برگزار خواهد شد بیش از دوبرابر ظرفیت ثبت نامی فضای خالی خواهد داشت و همچنین در صورتی که تمایل به حضور در سالن را نداشته باشید میتوانید استریم دوره را به صورت آنلاین و همزمان دنبال کنید.