تیم ما

CS50X rasht Team image

یک مشت فولادی درواقع پنج انگشت خیلی قویه!

در پروژه هایی مثل CS50x Rasht یکی از تعیین کننده ترین عوامل برای به دست آمدن نتیجه ای که مایه رضایت مخاطب و افتخار کارگزار باشد نیروی انسانیست. تک تک افراد حاضر در تیم ما دارنده برحق جایگاه خود هستند و به واسطه توانایی هایی که از خود نشان داده اند راه خود را به درون هسته تیم ما باز کرده اند. شماری از نیروهایی که در این دوره با ما همکاری دارند صدرنشین های دوره قبلی ما از نظر امتیاز اخذ شده در دوره، توانایی و استعداد هستند همانطور که در طول دوره های آتی نیز استعداد های جدید از نگاه ما پنهان نخواهند ماند. تیم CS50x Rasht متخصصند، کارآمدند و از نظر عملکرد حرفه ای مایه مباهات ما هستند و درکنار تمام اینها دوستان یکدیگر و شرکت کنندگان هستند و خواهند بود.

اعضای تیم

ویدئو باکس صفحه تیم

عارف توسلی

مدیر / مدرس

کیانا کیهانی

مدرس

Aryan Afraz

Marketing manager

Arshia Jannat Makan

Website manager / Support team manager / Teacher assistant

ilya tavassoli

designer/Translation manager

kasra mashkoori

Support team member/ Website manager

Pedram Momtazbakhsh

Support team member

AmirHossein QasemAlipour

Support team member

Dina Abdollahi Guilani

Photographer

farid lahouti

editor